XV sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2020-01-27, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad proje...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Śliwkowa w miejscowości Warzymice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 47/81, obręb Kurów na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Kołbaskowo i Przecław).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Moczyły.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Karwowo).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamieniec.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania...)

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Zakończenie obrad.