VIII sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-06-18, godz. 13:10

1.Otwarcie sesji.

2.Zatwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z VII sesji Rady.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zakończenie obrad.