VII sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-05-20, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z VI sesji Rady Gminy.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Ustowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie czynności związanych z wygaszeniem Publicznego Gimnazjum w Przecławiu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie czynności zwi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie programu przyznawania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Kołbaskowo, w formie stypendium Wójta Gminy Kołbaskowo dla uczniów szczególnie zdolnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu przy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Kołbaskowo, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w prowadzonym przez Gminę Kołbaskowo Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Zakończenie obrad.